Bác 3 Duy

08/04/2024

Share

Chào mọi người ! Hôm nay lại lượm lặt được đoạn code Flash Sale Countdown & Sản phẩm đã bán mà nhiều Anh Chị bán hàng cần và yêu cầu khá nhiều.
trong quá trình viết bài hoặc code có không hợp lý chỗ nào mấy Anh Chị cho góp ý thêm để cải thiện code đến tay và ra sản phẩm tuyệt vời nhất nhé.

Share Code Flash Sale Countdown & Sản phẩm đã bán
Share Code Flash Sale Countdown và sản phẩm đã bán

Share Code Flash Sale Countdown & Sản phẩm đã bán

Tạo sản phẩm giảm giá kèm ngày hết hạn khuyến mãi trên Woocommerce –  Code Flash Sale Countdown & Sản phẩm đã bán

Để tránh trường hợp Anh Chị thêm code vào mà không hiện thị lại tưởng code không chạy, quay lại hỏi em như những lần trước. Nên nay em thị phạm chia sẻ luôn cách đăng sản phẩm sao cho tận dụng được code trên luôn.

Đầu tiên là set thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình giảm giá cho sản phẩm woo

Share Code Flash Sale Countdown & Sản phẩm đã bán
Cứ đăng sản phẩm như bình thường, nhập giá gốc và giá khuyến mãi. Bên cạnh giá khuyến mãi sẽ có chữ lên lịch, click vào sẽ được như hình trên.
Việc còn lại là set ngày bắt đầu và ngày kết thúc khuyến mãi. Như mọi người có thể biết thì sau khi kết thúc ngày thì giá sẽ tự động về giá gốc.

Tiếp theo là set quản lý kho hàng hay còn gọi là kiểm kê kho hàng

Share Code Flash Sale Countdown & Sản phẩm đã bán

Thêm sản phẩm còn lại trong kho hàng woocommerce
Tick vào manage stock và điền stock quantity. Số lượng sản phẩm tồn kho đã được nhập.
Oke như trên là đã đủ điều kiện cho code trên hoạt động hiệu quả và đúng như hình 😀

Theme code Flash Sale Countdown & Sản phẩm đã bán vào child theme

<?php
function isures_flashsale_countdown_and_stock_prod()
{
       $thepostid = get_the_ID();
   $sale_price_dates_to  = ($date_to = get_post_meta($thepostid, '_sale_price_dates_to', true)) ? date_i18n('Y-m-d', $date_to) : '';
   $sale_from =  ($date_from = get_post_meta($thepostid, '_sale_price_dates_from', true)) ? date_i18n('Y-m-d', $date_from) : '';
   $strtotime_date_from = strtotime($sale_from);
   $strtotime_date_to = strtotime($sale_price_dates_to);
if (!empty($sale_price_dates_to) && $strtotime_date_to > $strtotime_date_from && $strtotime_date_to >= strtotime(date("Y/m/d"))) {
   ?>
       <div class="crazy-deal-details pc">
           <div class="crazy-deal-details-right">
               <time class="crazy-deal-details-countdown">Kết thúc sau <span data-count="<?php echo $sale_price_dates_to; ?>" id="isures-sale-fl"></span></time>
               <?php
               global $product;
               $stock  = $product->get_stock_quantity();
               $buy = get_post_meta($product->get_id(), 'total_sales', true);
               if (!empty($stock) && $buy > 0) {
                   $round = round(($buy * 100 / ($stock + $buy)), 0);
               ?>
                   <div class="crazy-deal-details-process">
                       <div class="crazy-deal-details-procressbar">
                           <div class="crazy-deal-details-procressbar-inner" style="width:<?php echo  $round . '%'; ?>"></div>
                       </div>
                       <span class="crazy-deal-details-soldtext"><?php echo sprintf(__('Đã bán %s sp', 'woocommerce'), $buy); ?></span>
                    </div>
               <?php
                }
               ?>
           </div>
       </div>       
<?php
   }
}
add_action('woocommerce_before_add_to_cart_button', 'isures_flashsale_countdown_and_stock_prod');
Bỏ code trên vào function.php của child theme để tránh về sau update theme lên bản mới không bị mất code nha mọi người.
Điều kiện code trên chạy là sản phẩm fai có set ngày kết thúc khuyến mãi thì code mới hiện ra nha!
Và hook vào vị trí trước nút add to cart  woocommerce, nếu mọi người không muốn vị trí đấy thì có thể tham khảo một số vị trí hook tại trang single product khác.
Nếu sử dụng theme flatsome có thể tận dụng element Custom Hook trong ux builder (với điều kiện sử dụng Custom Layout).
Như trên là đã hiển thị ra 1 vài 1 thông tin cần thiết rồi đấy!
Bây giờ mình cần thêm 1 vài dòng js để xử lý Time Countdown. Code này thì bỏ vào footer.php hoặc hook vào footer. Hoặc lười nữa thì đọc hết bài e chia sẻ thêm nhớ!
jQuery(function($) {
   function updateTimer() {
       var isures_count = $("#isures-sale-fl").attr('data-count');
       future  = Date.parse(isures_count);
       now     = new Date();
       diff    = future - now;
       days  = Math.floor( diff / (1000*60*60*24) );
       hours = Math.floor( diff / (1000*60*60) );
       mins  = Math.floor( diff / (1000*60) );
       secs  = Math.floor( diff / 1000 );
       d = days;
       h = hours - days  * 24;
       m = mins  - hours * 60;
       s = secs  - mins  * 60;
       $('#isures-sale-fl').html(d + ':' + h + ':' + m + ':' + s);
   }
   setInterval(function() {
       updateTimer();
   }, 1000);
});

Css Code Flash Sale Countdown
Tiếp tục là làm đẹp cho code trên với vài dòng css. Code bỏ vào style.css

.crazy-deal-details.pc {
   margin: 25px auto;
   height: 29px;
   overflow: hidden;
   background-image: url(https://thietkewebgiarehcm.com/wp-content/uploads/2021/07/flashsale-pc.png);
   background-position: 0 0;
   background-repeat: no-repeat;
   background-size: 100% 100%;
}
.crazy-deal-details-right {
   position: relative;
   margin-left: 140px;
   height: 100%;
   display: flex;
   align-items: center;
   flex-direction: row;
   justify-content: space-between;
}
time.crazy-deal-details-countdown {
   text-align: left;
   font-size: 14px;
}
span#isures-sale-fl {
   color: #ff3d00;
   font-size: 14px;
}
span.crazy-deal-details-soldtext {
   color: #999;
   font-size: 14px;
   font-weight: bold;
   margin-right: 10px;
}
.crazy-deal-details.pc .crazy-deal-details-process {
   display: flex;
   flex-direction: row-reverse;
   align-items: center;
    color: #999;
   font-weight: 700;
}
.crazy-deal-details.pc .crazy-deal-details-procressbar {
   width: 90px;
   height: 8px;
   background: #ffd1c2;
   border-radius: 4px;
   display: inline-block;
   margin-right: 6px;
   margin-left: 6px;
}
.crazy-deal-details.pc .crazy-deal-details-procressbar-inner {
   background: linear-gradient(90deg, #ff8763, #ff330c);
   border-radius: 4px;
   width: 0;
   height: 100%;
}
@media screen and (max-width: 1024px) {
   .crazy-deal-details.pc {
        height: 50px;
       background-image: url(https://thietkewebgiarehcm.com/wp-content/uploads/2021/07lashsale-mobile.png);
   }
    .crazy-deal-details-right {
       position: relative;
       display: flex;
       color: #fff;
       margin-right: 10px;
       height: 100%;
       flex-direction: column;
       justify-content: center;
       align-items: flex-end;
   }
   .crazy-deal-details-procressbar{
       background: hsla(0,0%,100%,.5);
   }
   .crazy-deal-details.pc .crazy-deal-details-procressbar-inner{
       background: #fff;
   }
   .isures-sale-fl , span.crazy-deal-details-soldtext{
       color: #fff!important
   }
}
Lưu ý dòng số 5, và dòng 67. Mọi người tải 2 ảnh trên về và thay thế đường dẫn trong code trên nhá.
Code css Code Flash Sale Countdown trên chạy trên PC 1 background và Mobile 1 background khác. Image mọi người tải về nè.
Share Code Flash Sale Countdown & Sản phẩm đã bán
Share Code Flash Sale Countdown & Sản phẩm đã bán
Bây giờ ra trang sản phẩm vừa nảy mua order thử 1 vài item và thưởng thức thành quả thôi!
Đây là code full bỏ hết vào function.php là được nhé.
<?php
function isures_flashsale_countdown_and_stock_prod()
{
   $thepostid = get_the_ID();
   $sale_price_dates_to  = ($date_to = get_post_meta($thepostid, '_sale_price_dates_to', true)) ? date_i18n('Y-m-d', $date_to) : '';
   $sale_from =  ($date_from = get_post_meta($thepostid, '_sale_price_dates_from', true)) ? date_i18n('Y-m-d', $date_from) : '';
   $strtotime_date_from = strtotime($sale_from);
   $strtotime_date_to = strtotime($sale_price_dates_to);
   if (!empty($sale_price_dates_to) && $strtotime_date_to > $strtotime_date_from && $strtotime_date_to >= strtotime(date("Y/m/d"))) {
?>
       <div class="crazy-deal-details pc">
           <div class="crazy-deal-details-right">
               <time class="crazy-deal-details-countdown">Kết thúc sau <span data-count="<?php echo $sale_price_dates_to; ?>" id="isures-sale-fl"></span></time>
               <?php
               global $product;
               $stock  = $product->get_stock_quantity();
               $buy = get_post_meta($product->get_id(), 'total_sales', true);
                if (!empty($stock) && $buy > 0) {
                   $round = round(($buy * 100 / ($stock + $buy)), 0);
               ?>
                   <div class="crazy-deal-details-process">
                       <div class="crazy-deal-details-procressbar">
                           <div class="crazy-deal-details-procressbar-inner" style="width:<?php echo  $round . '%'; ?>"></div>
                       </div>
                        <span class="crazy-deal-details-soldtext"><?php echo sprintf(__('Đã bán %s sp', 'woocommerce'), $buy); ?></span>
                   </div>
               <?php
               }
               ?>
           </div>
       </div>
<script>
   jQuery(function($) {
       function updateTimer() {
           var isures_count = $("#isures-sale-fl").attr('data-count');
           future  = Date.parse(isures_count);
           now     = new Date();
           diff    = future - now;
           days  = Math.floor( diff / (1000*60*60*24) );
           hours = Math.floor( diff / (1000*60*60) );
           mins  = Math.floor( diff / (1000*60) );
           secs  = Math.floor( diff / 1000 );
           d = days;
           h = hours - days  * 24;
           m = mins  - hours * 60;
           s = secs  - mins  * 60;
           $('#isures-sale-fl').html(d + ':' + h + ':' + m + ':' + s);
       }
       setInterval(function() {
           updateTimer();
       }, 1000);
   });
</script>
       <style>
           .crazy-deal-details.pc {
                margin: 25px auto;
               height: 29px;
               overflow: hidden;
               background-image: url(https://thietkewebgiarehcm.com/wp-content/uploads/2021/07/flashsale-pc.png);
               background-position: 0 0;
               background-repeat: no-repeat;
               background-size: 100% 100%;
           }
           .crazy-deal-details-right {
               position: relative;
               margin-left: 140px;
               height: 100%;
               display: flex;
               align-items: center;
                flex-direction: row;
               justify-content: space-between;
           }
           time.crazy-deal-details-countdown {
               text-align: left;
               font-size: 14px;
           }
           span#isures-sale-fl {
               color: #ff3d00;
               font-size: 14px;
           }
           span.crazy-deal-details-soldtext {
               color: #999;
               font-size: 14px;
               font-weight: bold;
               margin-right: 10px;
           }
           .crazy-deal-details.pc .crazy-deal-details-process {
               display: flex;
               flex-direction: row-reverse;
               align-items: center;
               color: #999;
               font-weight: 700;
           }
           .crazy-deal-details.pc .crazy-deal-details-procressbar {
               width: 90px;
                height: 8px;
               background: #ffd1c2;
               border-radius: 4px;
               display: inline-block;
               margin-right: 6px;
               margin-left: 6px;
           }
           .crazy-deal-details.pc .crazy-deal-details-procressbar-inner {
               background: linear-gradient(90deg, #ff8763, #ff330c);
               border-radius: 4px;
               width: 0;
               height: 100%;
           }
           @media screen and (max-width: 1024px) {
               .crazy-deal-details.pc {
                   height: 50px;
                   background-image: url(https://thietkewebgiarehcm.com/wp-content/uploads/2021/07/flashsale-mobile.png);
}
               .crazy-deal-details-right {
                   position: relative;
                   display: flex;
                   color: #fff;
                   margin-right: 10px;
                   height: 100%;
                   flex-direction: column;
                   justify-content: center;
                   align-items: flex-end;
               }
               .crazy-deal-details-procressbar {
                   background: hsla(0, 0%, 100%, .5);
               }
               .crazy-deal-details.pc .crazy-deal-details-procressbar-inner {
                   background: #fff;
               }
               .isures-sale-fl,
               span.crazy-deal-details-soldtext {
                   color: #fff !important 
}
           }
       </style>
<?php
   }
}
add_action('woocommerce_before_add_to_cart_button', 'isures_flashsale_countdown_and_stock_prod');

Chú ý Code Flash Sale Countdown :

Code trên không áp dụng cho sản phẩm có biến thể, chỉ dùng cho sản phẩm đơn giản. Sắp tới nếu có thời gian e sẽ update thêm cho sản phẩm biến thể.
Nguồn : https://thietkewebgiarehcm.com

Nếu như: việc tìm kiếm chưa giải quyết được vấn đề bạn đang gặp phải, vậy thì đừng ngần ngại hãy liên hệ với tôi Facebookzalo chính thức.

Tất cả những file tôi chia sẻ (nếu có) đều là file sạch nên các bạn yên tâm sử dụng. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Call nowFacebook ChatZalo Chat
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x